W dniu 12 lipca 2016 roku do Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Wojewóztwa Śląskiego w Smoleniu dwóch mieszkańców Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd przywiozło poturbowanego jeża (Erinaceusroumanicus). Osobnik niezwłocznie został przetransportowany do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. W ramach prowadzonych przez ZPKWŚ doraźnych interwencji w sprawie rannych zwierząt, jeż otrzymnał niezbędną opiekę i szansę na powrót do środowiska naturalnego.

jez

Fot. 1. Jeż został przywieziony do Ośrodka

Edukacyjno - Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu.