Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i Katedra Geomorfologii Wydziały Nauk o Ziemi  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z AOPK CR - Sprava CHKO MORAVSKY KRAS (Republika Czeska) serdecznie zapraszają na XXIII Międzynarodową Szkołę Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych (Szkołę Krasu).

Konferencja odbędzie sę w dniach 14 - 16 lipca 2016r. na terenie Republiki Czeskiej - CHKO MORAWSKY KRAS.

Zaproszenie