Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu we współpracy ze Stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot prowadzi na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego monitoring drapieżników w ramach realizacji zadania „Monitoring drapieżników na obszarze PK Beskidu Małego”. Pierwsze obserwacje potwierdzają obecność na tym terenie wilka i rysia.

Monitoring rozpoczął się w lutym 2016 roku. W Parku Krajobrazowym Beskidu Małego rozmieszczono fotopułapki, prowadzone są także systematyczne badania terenowe, podczas których zaobserwowano ślady obecności wilka i rysia, czyli tropy obu gatunków, odchody wilka oraz szczątki wilczej ofiary - sarny.

Dotychczas duże drapieżniki unikały fotopułapek, kamery zarejestrowały za to obecność jeleni, dzików i zajęcy. Mamy też filmy z udziałem innych mieszkańców Beskidu Małego – borsuka, kuny leśnej.

tropy_wilka

Fot. 1. Trop wilka w pobliżu jednej z fotopułapek

trop_rysia

Fot. 2. Tropy rysia w pobliżu jednej z fotopułapek

zajc_z_fotopuapki

Fot. 3. Zając - zdjęcie z filmu z fotopułapki

borsuk_z_fotopuapki

Fot. 4. Borsuk - zdjęcie z filmu z fotpułapki