Rodzinie i bliskim zmarłego

śp. Profesora dr hab. Janusza Macieja Hereźniaka,
emerytowanego profesora zwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego,
byłego Kierownika Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
specjalisty z zakresu ekologii roślin, geobotaniki i dendrologii,
autora wielu publikacji naukowych, Członka towarzystw naukowych,
uhonorowanego odznaczeniami poństwowymi i uczelnianymi
cenionego Nauczyciela akademickiego i Wychowawcy wielu pokoleń
młodzieży

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego