Od listopada do końca marca trwa okres hibernacji nietoperzy. Zabieg ten jest spowodowany brakiem pokarmu (owadów) w przyrodzie. Nietoperze obniżają temperaturę ciała, spowalniają funkcje życiowe: oddech i liczbę uderzeń serca. Dzięki tym działaniom są w stanie przeżyć zimę. Każde wybudzenie mopka, nocka czy też podkowca w trakcie hibernacji powoduje zużycie dużej ilości energii, co w skrajnych wypadkach może doprowadzic do śmierci osobnika. 

W okresie zimowym na terenie jurajskich jaskiń prowadzony jest spis nietoperzy. W tym roku, jak i w latach ubiegłych zadanie to wykonują pracownicy Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy stałym udziale pracowników Oddziału Biura ZPKWŚ w Smoleniu.

wejscie_do_jaskinii_zegar

Fot. 1 - Spis nietoperzy w jaskini Zegar