W dniu 5 stycznia 2016 roku do Oddziału ZPKWŚ w Smoleniu wpłynęło zawiadomienie od mieszkańca gminy z terenu Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd o odnaleziemiu łabędzia przymarzniętego do lodu zbiornika wodnego na terenie gminy Kroczyce. Niezwłocznie podjęta przez Oddział w Smoleniu interwencja pozwoliła na przetransportowanie chorego i osłabionego łabędzia niemego (Cygnusolor) do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. W ramach prowadzonych przez ZPKWŚ doraźnych interwencji w sprawie rannych zwierząt, łabądź otrzymał niezbędną opiekę i szansę na powrót do środowiska naturalnego.

labedz_fot_1

labedz_fot_2