Oświadczenie - Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego umiescił na tablicach edukacyjnych powstałych w ramach Projektu nr LIFE12 NAT/PL/000081 pn." Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" zdjęcia p. Michała Sobali, oznaczając ich autorstwo imieniem i nazwiskiem innych osób. Oświadczamy, że umieszczenie zdjęć z podaniem niewłaściwego autora naruszyło jego autorskie prawa osobiste i było wynikiem omyłki. Za ten incydent przepraszamy.