Specjalna pływająca platforma podgniazdowa dla rybitw, zwodowana w ubiegłym roku na Zalewie Gzel w Rybniku staraniem ZPKWŚ spełnia swoje zadanie. Aktualnie zamieszkuje ją para rybitwy rzecznej wychowująca 3 pisklęta. Działania z zakresu czynnej ochrony przyrody związane z odbudową populacji lęgowej rybitwy rzecznej w rejonie zalewu Rybnickiego realizowane są przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. 

rybitwa

Rybitwa rzeczna

Monitoring platformy na bieżąco prowadzony jest przez pracownika Oddziału ZPKWŚ w Rudach. Liczymy, że w następnych latach populacja lęgowa wzrośnie do kilkunastu par dorosłych osobników. W sierpniu bieżącego roku platforma zostanie rozbudowana o dodatkowe moduły, co zwiększy powierzchnię do zakładania gniazd.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu przedstawiającego lęgi na platformie:

link do fimu z dnia 09.06.2015 roku

link do filmu z dnia 22.06.2015 roku