Tradycyjnie z nadejściem ciepłych wiosennych dni rozpoczął się okres godowy płazów. Co roku w oddziałach ZPKWŚ realizowany jest program ochrony płazów wraz z akcją edukacyjną. Celem wyżej wymienionych działań jest ochrona płazów w miejscach kolizji ze szlakami komunikacyjnymi, kontrola miejsc rozrodu i podjęcie działań czynnej ochrony.

Na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich sporym zagrożeniem dla płazów jest niecka basenu w nieczynnym ośrodku wypoczynkowym na uroczysku "Buk", która stanowi pułapkę, uniemożliwiającą płazom wydostanie się z niej.

W bieżacym roku, podczas kontroli terenu jeszcze przed rozpoczęciem sezonu rozrodczego płazów napotkano na problem związany z wysokim poziomem wody w misie basenowej. Spowosowane to było przerwaniem grobli pomiędzy basenem a sąsiadującym stawem, a także niedrożnym odpływem. Taki stan rzeczy znacznie utrudniłby pracownikom prowadzenie akcji odłowu i przenoszenia płazów oraz skrzeku.

Fot._1_-_Basen_na_uroczysku_w_Rudach

Fot.1 - basen na uroczysku "Buk" w Rudach

Fot._2_-_Przerwana_grobla

Fot.2 - przerwana grobla

Po interwencji Oddziału ZPKWŚ w Rudach i podjęciu współpracy z zarządcą terenu udało się rozwiązać problem, dzięki czemu poziom wody w basenie znacząco się obniżył i można było rozpocząć działnia polegające na odławianiu znajdujących się w basenie płazów i bezpiecznym przenisieniu ich do sądiadujących stawów.

fot._3_Budowa_zapory_uniemoliwiajcej_pazom_migracj_w_kierunku_misy_basenu

Fot.3 - budowa "zapory" uniemożliwiającej płazom migrację w kierunku misy basenu


fot._4

fot._5

fot._6

Jak do tej pory przetransportowano ponad 200 osobników (głównie przedstawiciele gatunku ropucha szara, a także żaba trawna) oraz 12 litrów skrzeku, co było ważnym zabiegiem eliminującym zagrożenie dla nienarodzonych jeszcze żab. Warto nadmienić, że w tym roku zakupiono nowy, specjalistyczny sprzęt do prowadzenia czynnej ochrony płazów (2 podbieraki wędkarskie, wiadra do transportu płazów, specjalne wiadro do odłowu skrzeku, gumowce, wodery).

fot._7-_Wyawianie_skrzeku_kbiastego_duej_liczby_jaj_poczonych_ze_sob_i_sklejonych_w_galaretowat_mas__-_skrzek_charakterystyczny_dla_gatunku_aba_trawna

fot._8_-__Wyawianie_skrzeku_kbiastego_duej_liczby_jaj_poczonych_ze_sob_i_sklejonych_w_galaretowat_mas__-_skrzek_charakterystyczny_dla_gatunku_aba_trawna

Wyławianie skrzeku kłębiastego (dużej liczby jaj połączonych ze sobą i sklejonych w galaretowatą masę - skrzek charakterystyczny dla gatunku żaba trawna)

Realizacja programu i podejmowanie działań ochronnych będą realizowane na bieżąco przez cały okres rozrodu płazów w oddziałach ZPKWŚ.