W niedzielę 29 marca 2015 roku na antenie Radia Katowice odbyła się emisja audycji "EKO-RANEK", w której udział wzięli pracownicy Oddziału Biura ZPKWŚ w Smoleniu. To cykliczne słuchowisko skierowane do dzieci oraz młdzieży ma za zadanie kształtować świadomość przyrodniczą oraz promować edukację w zakresie zachowań ekologicznych. Audycja zawiera liczne informacje oraz ciekawostki na temat bobra europejskiego (Costor fiber), występującego na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Materiał zarejestrowany został nad rzeką Białka, w miejscu gdzie liczne ślady obecności największego gryzonia tych terenów dają nieograniczoną możliwość obserwacji ich trybu życia.

Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu poprzez ciągły monitoring gatunkowy zbiera niezbędne informacje, które służą określeniu stanu zajęcia poszczególnych stanowisk oraz kontroli oddziaływania na otoczenie w szczególności na obszatach konfliktowych.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej!

Kliknij w link do audycji:

http://www.radio.katowice.pl/audycje,105,EKO-RANEK.html#.VRvp0PmsWSo

EkoPoranek1

Tama na rzece Białka - misterna "konstrukcja" wykopana przez bobra europejskiego

EkoPoranek2

Pani redaktor Gabriela Kaczyńska wraz z uczestnikami audycji

EkoPoranek3

Świeże ślady żerowania

EkoPoranek4

Działalność inżynieryjna bobrów na rz. Białka.