W miesiącu lutym oraz marcu 2015 r. Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu przystąpił do realizacji zadania merytorycznego pn. "Kontrola stanowisk bobra europejskiego". Podczas wiosennych wyjazdów terenowych przeprowadzono kontrolę stanu zapór oraz żeremi po okresie zimowym oraz kontrolę pod kątem świeżych zgryzów na wybranych stanowiskach zlokalizowanych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych oraz ich otulin. 

Kontrole przeprowadzono na potokach Kocierzanka, Łązki,  Moszczanka oraz rzece Koszarawie. W trakcie kontroli zaobserwowano ślady aktywnej działalności bobrów w postaci licznych oraz średnio licznych świeżych śladów zgryzów a także wydeptanych ścieżek. Kolejne kontrole na w/w stanowiskach będą prowadzone w okresie jesiennym w celu potwierdzenia występowania bobra na kontrolowanych stanowiskach (m.in. budowli nowych umocnień) oraz przygotowań do zimy (fot. 1 - fot. 6).

fot._1_-_bbr_europejski_BPK

fot._2-_bbr_europejski_BPK

fot._3_-_bbr_europejski_BPK

fot._4.-_bbr_europejski_BPK

fot._5-_bbr_europejski_BPK

fot._6_-_bbr_europejski_BPK