Od listopada do końca marca trwa okres hibernacji nietoperzy. Zabieg ten jest spowodowany brakiem pokarmu (owadów) w przyrodzie. Nietoprzerze obniżają temperaturę ciała, spowalniają funkcje życiowe: oddech i liczbę uderzeń serca. Dzięki tym zabiegom są w stanie przeżyć zimę. Każde wybudzenie mopka, nocka czy też podkowca w trakcie "snu" powoduje zużycie dużej ilości energii, co w skrajnych wypadkach może doprowadzić do śmierci osobnika. 

W okresie zimowym na terenie jurajskich jaskiń jest prowadzony spis nietoperzy przez Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Pracownicy ZPKWŚ biorą czynny udział w spisie, między innymi w dniu 27.02.2015 r. wzięli udział w inwentaryzacji w jaskini Zegar.

fot1_Pracownik_ZPKW_w_trakcie_oznaczania_gatunku

Fot. 1. Pracownik ZPKWŚ w trakcie oznaczania gatunku

fot2_Podkowiec_duy_ac._Rhinolophusferrumequinum

Fot.2. Podkowiec mały - Rhinolophus hipposideros

fot3_Nocek_duy_ac._Myotismyotis

Fot.3. Nocek duży - Myotismyotis