W roku 2014 w ramach zadania "Kwietne Łąki" uczestnicy wykonali prace z zakresu czynnej ochrony przyrody. Zostały one przeprowadzone na łączej powierzchni 14,6108 ha w ramach umów o dzieło zawartych z 9 właścicielami działek, którzy zadeklarowali chęć udziału w zadaniu. Ww. działki zlokalizowane są na terenie dwóch spośród czterech wytypowanych obszarów. Zawarto 4 umowy z właścicielami działek z terenu Sopotni Małej - łączna powierzchnia 8,4900 ha oraz 5 umów z właścicielami działek z terenu Sopotni Wielkiej - łączna powierzchnia 6,1208 ha. 

Zadanie Kwietne Łąki będzie realizowane przez kolejne dwa lata (2015 - 2016). Realizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie.