Na wniosek  Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach Raciborskich grupa Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach dokonała zabezpieczenia gniazda bociana białego na słupie oświetlenia ulicznego w Trachach (gmina Sośnicowice). Prace polegały na usunięciu starego materiału gniazdowego oraz założeniu  platformy podgniazdowej.

Gniazdo było niekompletne oraz niefortunnie umiejscowione, co stwarzało zagrożenie dla przesiadujących na nim bocianów oraz groziło zerwaniem lub uszkodzeniem przewodów i elementów sieci energetycznej (fot.1, fot. 2).

Bocian biały (Ciconiaciconia) objęty jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Ponadto ostatnie badania wykazują, że jego populacja w Polsce zmniejsza się i wymaga czynnej ochrony. Założenie platformy oraz usunięcie obecnego materiału gniazdowego nie tylko wpłynie korzystnie na ochronę stanowiska bociana, ale również zabezpieczy funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej zmniejszając znacznie prawdopodobieństwo awarii wywołanych posadowieniem gniazda.

Obecny wygląd gniazda przedstawiają dołączone fotografie (fot.3, fot.4, fot. 5). 

fot.1_gniazdo_przed_renowacj 
fot. 1

fot._2_gniazdo_przed_renowacj fot.2

fot._3_gniazdo_po_renowacji fot.3

fot._4_gniazdo_po_renowacji fot.4

fot._5_gniazdo_po_renowacji fot.5