Zapraszamy do obejrzenia reportażu w programie „Bliżej Natury” wyemitowanego na antenie Telewizji Polskiej S.A. Katowice w dniu 05 sierpnia 2014 dotyczącego specjalnej platformy podgniazdowej dla rybitwy rzecznej zwodowanej na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Zadanie „Wykonanie platformy dla rybitw” jest elementem przedsięwzięcia „Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

LINK DO FILMU

logo_kolor_dofinansowano_pl