Dnia 25 czerwca 2014 roku na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd została zaobserwowana ranna czapla siwa Ardea cinerea. W Polsce gatunek ten objęty jest ochroną częściową. Ptak nie był zdolny do lotu, był bardzo osłabiony, został znaleziony przez mieszkańca gminy Kroczyce. Wykonując swoje zadania w ramach doraźnych interwencji w sprawie rannych zwierząt, Pracownik Oddziału Biura ZPKWŚ w Smoleniu, dokonał odbioru osłabionej czapli a następnie odtransportował ją w bezpieczny sposób pod opiekę pracowników Leśnego Pogotowia, które znajduje się w Mikołowie

fot.1

fot. 1. Osłabiona Czapla siwa, przygotowywana do transportu.


fot.2

fot. 2. Czapla siwa podczas przekazania do Leśnego Pogotowia w Mikołowie