Pod koniec lutego dokonano comiesięcznego odnotowania wyników rejestratorów monitorujących poziom wody w niszy źródliskowej Centurii. Warzucha polska jest endemitem, czyli gatunkiem, który możemy spotkać tylko i wyłącznie na ograniczonym obszarze, a ponadto jest objęta w Polsce ochroną ścisłą. Chroniona jest także Konwencją Bermeńską i Dyrektywą Siedliskową. Populacja warzuchy w źródliskach Centurii jest zbliżona do naturalnej struktury rozwojowej i przestrzennej, tworząc rozległy teren liczący tysiące osobników. Ze względu na zagrożenie naturalnych stanowisk wskutek obniżenia się wód gruntowych i wyschnięcia źródeł, prowadzony jest monitoring.

odczyt_pomiarw

Fot. 1. Odczyt pomiarów

warzucha_polska_ac._cochlearia_polonica_w_okresie_zimowym_fot._Pawe_K

Fot. 2. Warzucha polska (łac. Cochlearia polonica) w okresie zimowym