Pracownicy O/B ZPKWŚ w Kalinie w ramach realizacji zadania „Ochrona i odbudowa miejsc rozrodu płazów na terenie ZPKWŚ” od marca wykonują kontrole terenowe oraz przeprowadzają inwentaryzacje wyznaczonych potencjalnych miejsc rozrodu płazów na terenie ZPKWŚ. Głównym celem realizacji zadania jest określenie zróżnicowania gatunkowego płazów na terenie ZPKWŚ oraz wytypowanie miejsc szczególnie cennych dla rozrodu i rozwoju płazów, a także określenie zakresu niezbędnych zabiegów czynnej ochrony.

Na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” kontrole wykonywane są na obszarze Użytku Ekologicznego „Brzoza” oraz na terenie stawów Hadra (Hadra I i Hadra II). Podczas inwentaryzacji zaobserwowano m.in. ropuchę szarą Bufo bufo, żabę trawną Rana temporaria, żabę moczarową Rana arvalis, żabę jeziorkową Rana esculenta i żabę wodną Rana lessonae.

W Polsce występuje 18 gatunków płazów i wszystkie objęte są ochroną gatunkową.

Zdjęcie: Żaba trawna

aba_trawna

abwa_wodna