Na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą" znajduje się stanowisko różanecznika fioletowego Rhododendron catawbiense o powierzchni 0,46 ha, które zostało objęte ochroną prawną w postaci pomnika przyrody. Położone jest na terenie gminy Kochanowice, na obszarze działania Nadleśnictwa Herby (Leśnictwo Lubockie).

Stanowisko zostało założone przez hrabiego Ballestrema w latach 1904-1906. Prowadził on w tym czasie budowę pałacu w Kochcicach, a nasadzone tu krzewy miały zostać prawdopodobnie przeniesione do parku przypałacowego. Z niewiadomych względów krzewy zostały na miejscu matecznika. I tak oto zachowały się do dziś w otoczeniu lasu sosnowego.

Miejsce podlega ochronie prawnej, obowiązują tu ograniczenia i zakazy, m.in.: niszczenia roślin, śmiecenia, hałasowania i płoszenia zwierzyny.

Na przełomie maja i czerwca, co roku można podziwiać pięknie kwitnące rododendrony. Cenne stanowisko znajduje się na trasie ścieżki „Na Brzozę". W bieżącym roku w dniach 7-8 czerwca odbędzie się Jubileuszowe X Święto Kwitnącego Różanecznika na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach, przy ulicy Głównej 14.

stanowisko_ranecznika_1