Pracownicy ZPKWŚ O/Żywiec, w ramach zadania „Gromadzenie dokumentacji dotyczącej terenów źródliskowych na obszarze ZPKWŚ”, przeprowadzili obserwację „Źródła Maryjnego” zlokalizowanego na północnym stoku Hrobaczej Łąki, na obszarze P.K. Beskidu Małego. Źródło, znajdujące się w pobliżu popularnego szlaku turystycznego z Żarnówki Dużej w kierunku Hrobaczej Łaki i Przełęczy u Panienki. Z racji bliskiej odległości od szlaku, stanowi lokalną atrakcję turystyczną