Dnia 28 kwietnia 2014 roku na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd został zaobserwowany ranny gawron. Ptak nie był zdolny do lotu, posiadał uszkodzone prawe skrzydło a został znaleziony przez mieszkańca gminy Kroczyce. Wykonując swoje zadania w ramach doraźnych interwencji w sprawie rannych zwierząt, Pracownik Oddziału Biura ZPKWŚ w Smoleniu, dokonał odbioru gawrona a następnie odtransportował go w bezpieczny sposób pod opiekę pracowników Leśnego Pogotowia które znajduje się w Mikołowie