PROGRAM

XXIV SYMPOZJUM JURAJSKIE  

CZŁOWIEK I PRZYRODA WYŻYNY KRAKOWSKO-WIELUŃSKIEJ

07-09.05.2014

POD PATRONATEM  PANA  PIOTRA  LITWY

WOJEWODY  ŚLĄSKIEGO

 

Biuro Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie
-  ZPKWŚ O/Smoleń, gm. Pilica (Ośrodek Naukowo-Edukacyjny ZPKWŚ w Smoleniu)

 

07.05.2014

 

Miejsce rozpoczęcia konferencji – Biuro Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie, ulica Krasickiego 25

10.00 – 14.00 Sesja referatowa – część pierwsza

10.00 – 10.30  Uroczyste otwarcie  

10.30 - 10.45 Marek Broda, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego: Podsumowanie 10 – letniej obecności Polski w Unii Europejskiej w zakresie realizacji działań ochrony przyrody na przykładzie ZPKWŚ

10.45 – 11.15 Anna Domżalska, Referat Oceny Projektów 2, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: Finansowanie działań z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu w ramach RPO WSL

11.15 – 11.45 Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa: Dotychczasowe rezultaty LIFE+ i plany na przyszłość

11.45 – 12.00 Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: Finansowanie działań z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu i edukacji ekologicznej przez WFOŚiGW w Katowicach

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 12.30  Michał Otrębski, Burmistrz Miasta i Gminy Pilica: Finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej na przykładzie gminy Pilica: Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Smoleniu na terenie rezerwatu przyrody oraz inne projekty.

12.30 – 12.45 Tomasz Kucharski, Wójt Gminy Olsztyn: Finansowanie zadań związanych
z ochroną przyrody i środowiska ze środków Unii Europejskiej na przykładzie gminy Olsztyn

12.45 – 13.00 Dilyana Stefanova, National Institute for Geophysics, Geodesy and Geography, BAS; Department of Geography  Bułgaria: Bulgarian initiatives for international cooperation on sustainable development of protected karst territories

13.00 – 13.15 Leoš Štefka, Sprava CHKO Moravsky Kras, Republika Czeska: Operační program Životní prostředí - zkušenosti a využití v činnosti Správy CHKO Moravský kras

13.15 – 13.30 Vladimir Klc, Správa Pieninského národného parku, Słowacja: Projekt „Posilnenie infraštruktúry v Pieninskom národnom parku pre zabezpečenie plnenia záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000“.

 

13.30 – 13.45 Dyskusja

 

14.00 – 15.00 Przejazd do Ośrodka Edukacyjno-Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu

15.00 – 16.00 Obiad

16.00 – 16.30 – Zakwaterowanie

16.30 – 18.30 Sesja referatowa – część druga

16.30 – 16.50 Cezary Gębicki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie: Bezkręgowce
w monitoringu ekosystemów lądowych

16.50 – 17.10 Adam Skwara, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach: Ochrona nietoperzy w ramach projektu LIFE+ „Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica”

 

17.10 – 17.30 Przerwa kawowa (podczas przerwy kawowej Sesja Posterowa)

 

17.30 – 17.50 Janusz Holuk, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie: Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w ostojach Natura 2000 na Lubelszczyźnie na przykładzie muraw kserotermicznych i żółwia błotnego

17.50 – 18.10 Krzysztof Stefaniak, Urszula Ratajczak, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Paleozologii: Szczątki kostne ssaków z późnoplejstoceńskiego stanowiska Jaskinia IV na Górze Birów.

18.10 – 18.30 Dyskusja

19.00 – Kolacja

 

08.05.2014

 

8.00 – Śniadanie

9.00 – 18.30 Sesja terenowa: Żarki – Ryczów – Podzamcze

9.00 – 10.00 Przejazd do Żarek

10.00 – 13.00 Sesja terenowa na terenie gminy Żarki, cz. 1

13.00 – 14.30 Obiad

14.30 – 15.30 Sesja terenowa na terenie gminy Żarki, cz. 2

15.30 – 17.00 Wybrane tereny muraw kserotermicznych gminie Ogrodzieniec (Ryczów)

17.15 – 18.30 Zwiedzanie zamku w Podzamczu (Ogrodzieniec)

18.30 – Przejazd do Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu

19.30 – Kolacja

 

09.05.2014

8.30 – Śniadanie

9.30 – Podsumowanie konferencji, zakończenie Sympozjum

 

Całkowity koszt udziału wynosi 300 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

 Stowarzyszenie SOPEL

ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin

Nr rachunku bankowego: Getin Bank 46 1560 0013 2355 0464 7000 0001

Pytania prosimy kierować na adres Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,       
Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu, 42-436 Pilica

tel. 32/6724284, fax 32/6736079; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Istnieje możliwość wpłaty na miejscu w dniu rozpoczęcia konferencji

Serdecznie zapraszamy

Wersja do wydruku pdf