Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zrealizował w latach 2013 – 2014 zadanie p.n.: ,,Prace pielęgnacyjno-lecznicze na drzewach z terenu gmin na obszarze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i jego otuliny” związane
z ochroną pomnikowych drzew oraz innego starodrzewia, stanowiącego historyczne układy wielkoprzestrzenne na terenie gmin: Rybnik, Lyski, Rydułtowy i Żory. Łącznie pracami pielęgnacyjnymi objęto 109 drzew.

Realizacja tego zadania pozwoliła na osiągnięcie głównego celu jakim było wykonanie zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych na 109 drzewach pomnikowych oraz stanowiących historyczne układy wielkoprzestrzenne przy Pałacu w Baranowicach. Zabiegi te były konieczne w celu zachowania dobrego stanu zdrowotnego starodrzewia, przywrócenia jego estetyki, ograniczenia obszaru rozprzestrzeniania się chorób drzew oraz poprawy ich stanu fitosanitarnego w zakresie zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi (okolicznych mieszkańców, turystów, ruchu pieszego i kołowego).

Dodatkowym celem jaki został osiągnięty poprzez realizację tego zadania jest poprawa walorów krajobrazowych Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.  

 

Gmina_Lyski 

Gmina_ory                                                        

Gmina_Rybnik

Gmina_Rydultowy