W ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ) a Zakładem Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Zakład Hydrologii IGiGP UJ) 

w zakresie ochrony, zagospodarowania i promocji źródeł na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przygotowane zostały dwa wnioski o objęcie ochroną prawną następujących obiektów: źródła Stoki – Spod Góry Wał we Mstowie (Gmina Mstów) oraz źródła Ordonówki w Zaborzu (Gmina Żarki/Gmina Olsztyn). W dniu
4 kwietnia 2014 w celu omówienia szczegółów dotyczących proponowanej ochrony odbyło się spotkanie przedstawicieli ZPKWŚ, UJ oraz poszczególnych gmin.

W spotkaniu dotyczącym ochrony źródła we Mstowie uczestniczyli: Pan Adam Markowski, Zastępca Wójta Gminy; Pan Michał Góral, I Zastępca Dyrektora ZPKWŚ; Pani Dorota Okoń, Główny Specjalista ds. ochrony przyrody w ZPKWŚ; Pani Maria Baścik, koordynator zadania ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Źródło stanowi cenny obiekt naukowo-poznawczy, posiadający bardzo wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe. Ochrona prawna ma na celu zachowanie tych wartości
a także powinna zapobiec istniejącemu realnemu zagrożeniu źródła. Podczas oględzin terenowych rozważano możliwości prawnej ochrony obiektu, jak również zagospodarowania jego otoczenia – praktycznej realizacji zabiegów udostępniających.

W spotkaniu dotyczącym ochrony źródła Ordonówki w Zaborzu uczestniczyli: Pan Klemens Podlejski, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki; Pan Michał Góral, I Zastępca Dyrektora ZPKWŚ; Pani Dorota Okoń, Główny Specjalista ds. ochrony przyrody w ZPKWŚ; Pani Maria Baścik, koordynator zadania ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pani Katarzyna Kulińska – Pluta, pracownik w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

Obiekt ten należy do bardzo ciekawej grupy źródeł epizodycznych, które powinny mieć zapewnioną indywidualną ochronę ze względu na walory, atrakcyjność turystyczną
a także potencjalne miejsce edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Przy niszy źródliskowej rozważano możliwości prawnej ochrony obiektu, jak również zagospodarowania jego otoczenia. Ustalono, że w pierwszej kolejności zostanie rozpatrzony wniosek o objęcie ochroną prawną obiektu a także zostaną przez ZPKWŚ podjęte starania w celu z ustawienia tablicy informacyjnej o źródle.

Kolejne wnioski są w opracowaniu. 

dyskusja_na_temat_ochrony_rda_we_Mstowie

dyskusja_na_temat_ochrony_rda_w_Zaborzu

dyskusja_na_temat_ochrony_rda_w_Zaborzu_i_innych_obiektw_w_gminie_arki

rdo_we_Mstowie