Pod koniec miesiąca marca wraz z nastaniem cieplejszych nocy rozpoczął się okres rozrodczy dla takich gatunków płazów jak ropucha szara bufo bufo i żaba trawna rana temporaria. Co roku w oddziałach ZPKWŚ realizowany jest program ochrony płazów wraz z akcją edukacyjną, którego celem jest ochrona płazów w miejscach kolizji ze szlakami komunikacyjnymi, kontrola miejsc rozrodu i podjęcie działań czynnej ochrony.

Na terenie PK CKKRW sporym zagrożeniem dla płazów jest niecka dawnego basenu w byłym ośrodku wypoczynkowym na uroczysku „Buk”, która stanowi pewnego rodzaju pułapkę, uniemożliwiającą płazom wydostanie się z niej.

     

P3250635

 basen w nieczynnym ośrodku wypoczynkowym na uroczysku „Buk”(fot. P.Kania)

 

Pracownicy oddziału terenowego w Rudach podjęli działania polegające na odławianiu znajdujących się w basenie płazów i bezpiecznym przeniesieniu ich do sąsiadujących stawów.

 P3250631

P3250632

P3250633

P3250636

 

Łącznie przetransportowano ponad 350 osobników oraz 5 litrów skrzeku, co było także ważnym zabiegiem eliminującym zagrożenie dla nienarodzonych jeszcze żab:

 

P3260649

P3260651

Wyławianie skrzeku kłębiastego ( dużej liczby jaj połączonych ze sobą i sklejonych w galaretowatą masę (skrzek charakterystyczny dla gatunku żaba trawna)

 

Realizacja programu i podejmowanie działań ochronnych będą realizowane na bieżąco przez cały okres rozrodu płazów w oddziałach ZPKWŚ.