Dnia 10 marca 2014 roku przy sprawnej współpracy pracowników: Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i Urzędu Gminy w Kochanowicach udzielono pomocy rannemu myszołowowi. Ptak drapieżny został znaleziony na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” przez mieszkańca gminy Kochanowice i miał uszkodzone skrzydło. Wykonując swoje zadania w ramach doraźnych interwencji w sprawie rannych zwierząt, Pracownicy Służby Parku Krajobrazowego, Oddziału Biura ZPKWŚ
w Kalinie, dokonali odbioru myszołowa i wykonali bezpieczny transport zwierzęcia do Mikołowa, gdzie przekazali go pod opiekę pracowników Pogotowia Leśnego.

myszolow