W wybranych miejscach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” ustawione zostały nowe tablice urzędowe. Tablice rozmieszczone są wzdłuż granicy Parku, na przecięciu z ważniejszymi drogami publicznymi. Łącznie pojawiło się 20 tablic z nazwą formy ochrony przyrody. Dzięki oznakowaniu granic parków krajobrazowych w terenie, tablice oprócz pełnienia roli informacyjnej, przyczyniają się w znacznym stopniu do zwiększenia społecznej świadomości dotyczącej istnienia tych form ochrony przyrody.