Pod koniec stycznia 2014 pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – Oddziału Biura w Rudach, dokonali kontroli gniazda Bielika, bardzo rzadkiego na naszym obszarze gatunku ptaka podlegającego ścisłej ochronie gatunkowej. Zaobserwowano dwa osobniki, co świadczy o tym, że ptasia para niedługo przystąpi do okresu lęgowego