Szanowni Państwo!

  

Serdecznie zapraszamy na XXIV Sympozjum Jurajskie, które poświęcone będzie praktycznej ochronie roślinności kserotermicznej oraz ochronie fauny umieszczonej na liście gatunków mających znaczenie dla Wspólnoty (w ramach Natura 2000) na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” – jednego z najstarszych parków krajobrazowych powstałych w Polsce.

Konferencja odbędzie się w dniach od 7 do 9 maja 2014. Program Sympozjum obejmować będzie część referatowo-dyskusyjną oraz część terenową w formie wycieczki po najciekawszych miejscach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. 

   

Szczegółowe informacje zostaną przesłane do Państwa w marcu 2014 roku w II Komunikacie.

 

Serdecznie zapraszamy