W roku 2013 zostały przeprowadzone pierwsze prace z zakresu ochrony czynnej przez właścicieli działek na terenie gminy Jeleśnia, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w realizacji zadania „Kwietne Łąki” w ramach „Programu Ochrony Zbiorowisk Nieleśnych”. Głównym celem zadania jest czynna ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych w oparciu o prowadzenie wykaszania powierzchni łąk przez ich właścicieli.  Prowadzone prace przyczyniają się do zachowania siedlisk nieleśnych. Ich zanikanie jest niekorzystne z przyrodniczego, ekologicznego i turystycznego punktu widzenia, ponieważ zmniejsza się bioróżnorodność środowiska przyrodniczego, a także maleje atrakcyjność krajobrazowa.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu w roku 2014 prosimy o kontakt z p. Michałem Sobala (ZPKWŚ O/Żywiec) pod numerem telefonu:

33 861 78 25 lub 533-319-266

od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15.

Fot2_p

Fot3_p