Utrwalanie efektów ekologicznych w Żywieckim Parku Krajobrazowym w ramach zadania „Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego”


W roku 2013 na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego realizowano prace w ramach zadania „Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie ma na celu utrwalenie efektów ekologicznych osiągniętych podczas wcześniej realizowanych projektów dotyczących ochrony siedlisk nieleśnych. W ramach zadania przeprowadzono wykoszenie łąk na Grojcu k. Żywca, Polanie Koźliczyna k. Żabnicy oraz na Hali Miziowej. Prace będą kontynuowane w roku 2014 w wymienionych wyżej miejscach.

DSCF0056_p

DSCF0060_p

DSCF0069_p