KONFERENCJA

z okazji XV-lecia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego

oraz XV-lecia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego

 

          Ogólnopolska Konferencja pn. „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Beskidu Małego i Śląskiego” z okazji obchodów XV-lecia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i XV-lecia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego odbyła się 25-26 września 2013 r w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Kocierz” w Targanicach.

           Konferencja zorganizowana wspólnie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenie SOPEL została objęta Honorowym Patronatem Pana Stanisława Dąbrowy- Członka Zarządu Województwa Śląskiego, Pana Zygmunta Łukaszczyka – Wojewody Śląskiego oraz Pana Marka Sowy - Marszałka Województwa Małopolskiego.

             Tematyka Konferencji związana była z historią utworzenia i funkcjonowania Parków Krajobrazowych Beskidu Małego i Śląskiego. Referaty zaprezentowali: Jerzy Gajczak (dyrektor Zespołu Zachodniobeskidzkich Parków Krajobrazowych), Jerzy Zawartka (Dyrektor ZPKWM), Zbigniew Wilczek (Uniwersyt Śląski), Małgorzata Kiereś (etnograf z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle), Wojciech Bydliński (Burmistrz Miasta Szczyrk), Aneta Helak-Świechowska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

             Swoją obecnością zaszczycili nas m. in. Pan Wojciech Cierpiał (Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), Pani Jadwiga Obersztyn-Stodółkiewicz (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), Pani Ewa Cofała (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach), Pani Aneta Helak-Świechowska (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), Pan Adam Domagała (Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego), Pani Małgorzata Mrugała (Prezes WFOŚiGW w Krakowie), Pani Karolina Laszczak (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), Pani Agnieszka Plewińska-Chrzanowska (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), Pan Rafał Rostecki (RDOŚ w Krakowie), Pani Monika Kozieł (RDOŚ w Krakowie), wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele gmin, urzędów miast oraz nadleśnictw, jak również osoby od lat współpracujące z ZPWKŚ i ZPKWM.

       Podczas części referatowo-dyskusyjnej nastąpiło wręczenie odznaczeń za szczególne zasługi dla Parków Krajobrazowych oraz wymiana doświadczeń na temat obszarów chronionych, realizacji na ich terenie zadań z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury, a także propozycje dalszych działań. 

       W drugim dniu Konferencji odbyła się sesja terenowa po najciekawszych i najpiękniejszych miejscach Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego. Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. zaporę w Tresnej, Muzeum Świerka Istebniańskiego, wolierową hodowlę głuszców prowadzoną przez Nadleśnictwo Wisła oraz Zamek Prezydenta RP na Zadnim Groniu.

 

 

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI!!DSCN3750

p1210597

p1210673

p1210679