W dniach 9-10 maja 2013 roku odbyło się XXIII SYMPOZJUM JURAJSKIE połączone z XX MIĘDZYNARODOWĄ SZKOŁĄ OCHRONY PRZYRODY OBSZARÓW KRASOWYCH – CZŁOWIEK I PRZYRODA WYŻYNY KRAKOWSKO-WIELUŃSKIEJ, pod patronatem Pana Zygmunta Łukaszczyka Wojewody Śląskiego. Tematem konferencji były „Wyniki prac naukowo-badawczych oraz czynna ochrona przyrody i krajobrazu na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd". Patronat medialny sprawowało Polskie Radio Katowice.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przedstawiciele urzędów gmin, nadleśnictw, parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych a także naukowcy oraz inne osoby zainteresowane tematyką konferencji. Organizatorem Sympozjum połączonego ze Szkołą Krasu był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszenie SOPEL.

Konferencja poświęcona „Wynikom prac naukowo-badawczych oraz czynnej ochronie przyrody i krajobrazu na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" rozpoczęła się powitaniem uczestników w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu. Następnie uczestnicy udali się na sesję terenową po obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Jednym z tematów sesji terenowej były prace z zakresu czynnej ochrony przyrody prowadzone w ubiegłych latach przez ZPKWŚ na terenie Wzgórza Biakło w gminie Olsztyn. Kolejnym tematem sesji terenowej był monastycyzm na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Uczestnicy Konferencji mieli okazję zwiedzić Klasztor OO. Franciszkanów - Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Biskupicach k. Pilicy.

Następnie po powrocie z sesji terenowej do Ośrodka Edukacyjno-Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu odbyła się sesja referatowa. Tematami referatów były:

- „Ochrona przyrody i krajobrazu na przykładzie muraw – zadania realizowane przez ZPKWŚ na terenie PK Orlich Gniazd" – Tomasz Labocha, ZPKWŚ.

- Výzkum živé a neživé přírody související s ochranou přírody v Moravském krasu" – Leos Stefka CHKO Moravsky Kras (Czechy).

- Walory przyrodnicze Doliny Wodącej oraz zagospodarowanie turystyczne" – Romuald Jurzykowski, Nadleśnictwo Olkusz.

- Szczątki dużych ssaków (drapieżne i kopytne) w osadach jaskiniowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej" – Krzysztof Stefaniak, Urszula Ratajczak, Uniwersytet Wrocławski.

- „Szczątki drobnych ssaków w osadach jaskiń Jury Krakowsko-Częstochowskiej" – Paweł Socha, Uniwersytet Wrocławski.

- „Doterajší stav poznania bioty Pienin. História, súčasnosť a budúcnosť výskumu v PIENAP-e" - Vladimír Kĺč, PIENAP (Słowacja).

Podczas sesji referatowej wręczono honorowe odznaki „Przyjaciel Parków Krajobrazowych" osobom zasłużonym dla pracy na rzecz parków krajobrazowych. Odznaką uhonorowani zostali: Stanisław Dąbrowa, Rafał Adamus, Aleksandra Radzikowska, Ewa Moczulska, Henryk Kieca, Aleksander Herczek, Jan Książek, Adam Markowski, Andrzej Feliksik, Barbara Lubasz, Romuald Jurzykowski, Piotr Śnigucki, Jerzy Zawartka, Janusz Łakomiec, Hieronim Andrzejewski, Leos Stefka, Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Włodzimierz Porębski.

Po zakończeniu sesji referatowej odbyła się uroczysta kolacja, która była okazją do wymiany doświadczeń uczestników Konferencji.

Następnego dnia podsumowano i zakończono XXIII Sympozjum Jurajskie oraz XX Międzynarodową Szkołę Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych.

Sympozjum201300002

Sympozjum201300004

Sympozjum201300005

Sympozjum201300007

Sympozjum201300008

Sympozjum201300010

Sympozjum201300011