Konferencja z okazji

XX-lecia Parku Krajobrazowego

„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

27 czerwca 2013 roku

 

Szanowni Państwo!

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji zorganizowanej z okazji dwudziestu lat istnienia Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

Konferencja odbędzie się dnia 27 czerwca 2013 roku. Program spotkania zawierać będzie część referatowo - dyskusyjną, podczas której poruszane będą tematy dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu oraz niedocenionych zabytków na terenie Parku, a także nawiązujące do dziedzictwa Cystersów rudzkich.

Koszt uczestnictwa to 50,00 zł

Do pobrania program konferencji - PDF