KONFERENCJA Z OKAZJI

XV-LECIA PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU MAŁEGO

XV-LECIA PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU ŚLĄSKIEGO

KOCIERZ

25 – 26 WRZEŚNIA 2013 R.

POD HONOROWYM PATRONATEM

PANA MARKA SOWY

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO


Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską Konferencję pn. „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Beskidu Małego i Śląskiego" organizowaną z okazji obchodów XV-lecia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i XV-lecia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

Park Krajobrazowy Beskidu Małego i Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego obejmują swoim zasięgiem główne pasma Beskidów Zachodnich. Zostały utworzone w celu ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Beskidu Małego i Śląskiego dla zapewnienia harmonii rozwoju sieci osadniczej z warunkami kształtowania środowiska i krajobrazu oraz zaspokojenia potrzeb naukowo-dydaktycznych i racjonalnie pojętej turystyki, sportu i rekreacji. Z okazji XV-lecia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz XV-lecia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w dniach 25-26 września 2013 r. odbędzie się Konferencja, której oficjalne rozpoczęcie będzie miało miejsce w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Kocierz" w Targanicach o godzinie 10.00.

Tematyka Konferencji związana będzie z historią utworzenia i funkcjonowania Parków Krajobrazowych Beskidu Małego i Śląskiego, poszczególne referaty będą dotyczyć walorów przyrodniczych i kulturowych Parków. Powyższe zagadnienie jest istotne, gdyż wiąże się z ochroną wyjątkowo cennych terenów w województwie śląskim i małopolskim oraz ma wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa na obszarach chronionych.

Istotna będzie również wymiana doświadczeń na temat obszarów chronionych, realizacji na ich terenie zadań z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury, a także propozycje dalszych działań. Podczas Konferencji przewidywana jest część referatowo-dyskusyjna oraz sesja terenowa na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i Śląskiego.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIA