Konferencja 14 czerwca 2013 roku

XV-lecie Parku Krajobrazowego

„Lasy nad Górną Liswartą”

„Walory kulturowe i przyrodnicze wyznacznikiem wartości terenu”

 

Szanowni Państwo!


   Pragnę serdecznie zaprosić na konferencję podczas której omówione zostaną najważniejsze aspekty dotyczące ochrony przyrody oraz krajobrazu realizowane w ciągu ostatnich piętnastu lat na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

    Konferencja ta odbędzie się dnia 14 czerwca 2013 roku. Program konferencji obejmować będzie część referatowo-dyskusyjną poświęconą tematyce ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Parku. Organizowana konferencja ma służyć wymianie doświadczeń w zakresie ochrony przyrody i dóbr kultury oraz podsumować XV - lecie istnienia i działalności Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

Serdecznie zapraszamy

PROGRAM - POBIERZ PDF

pdf-logo