Renowacja gniazda bociana w Turzu 

Na wniosek Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach grupa Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach dokonała renowacji gniazda bociana białego w Turzu (gmina Kuźnia Raciborska). Prace wykonano poza sezonem lęgowym. Wykonane zabiegi polegały na usunięciu starego drewnianego słupa wraz z materiałem gniazdowym oraz założeniu platformy podgniazdowej na sąsiednim, betonowym słupie energetycznym.

Gniazdo ze względu na dużą miąższość, masę, przechylenie oraz zły stan techniczny starego słupa, na którym było posadowione, stwarzało realne zagrożenie dla gniazdujących w nim bocianów oraz ludzi znajdujących się na sądziedniej posesji i ulicy:

SL275554

SL275549

Bocian biały (Ciconia ciconia) objęty jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Ponadto ostatnie badania wykazują, że jego populacja w naszym kraju zmniejsza się i wymaga czynnej ochrony. Założenie platformy oraz usunięcie obecnego materiału gniazdowego nie tylko wpłynęło korzystnie na ochronę stanowiska bociana, ale również zabezpieczyło funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej zmniejszając znacznie prawdopodobieństwo awarii wywołanych posadowieniem gniazda.

Obecny wygląd gniazda po renowacji.

DSCN0019

DSCN0018

Piotr Kania (pracownik ds. Ochrony Przyrody, Oddział Biura Parków w Rudach):" Gniazdo w Turzu w ostatnich latach było regularnie zajmowane przez parę bocianów, która wyprowadzała lęgi. Zarówno w roku bieżącym jak i 2014 były to 3 młode boćki zdolne do wylotu. Podczas kontroli w lipcu br. stan gniazda wzbudził poważne zastrzeżenia. Przedmiotowy obiekt w Turzu groził zawaleniem co stwarzało zagrożenie zarówno dla gniazdujących ptaków jak i ludzi znajdujących się w okolicy. Bocianie gniazda osiągają niekiedy wysokość ponad 2 metry i ciężar do 1,5 tony, zwłaszcza gdy nasiąkną wodą. Czasami zdarza się tak,  że po usunięciu starego gniazda i ustawieniu platformy, w następnym sezonie lęgowym bociany nie wracają już na dane miejsca. Postanowiliśmy podjąć ryzyko i zwrócić się do zarządcy sieci energetycznej o dokonanie interwencji, sugerując 2 możliwe rozwiązania. Pierwsze miało docelowo polegać tylko na ściągnięciu górnej warstwy gniazda i pozostawieniu około 30 cm materiału. Zabieg ten nie był jednak możliwy do wykonania ze względu na zły stan techniczny starego drewnianego słupa i desek podpierających przedmiotowe gniazdo, dlatego został on zdemontowany a nową platformę podgniazdową zamontowano na sąsiednim, betonowym słupie energetycznym. Liczymy, że nadchodzącej wiosny bociany wrócą, szybko odbudują gniazdo na założonej platformie i przystąpią do lęgów.