Wykonanie prac z zakresu czynnej ochrony przyrody w ramach projektu

"Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno - błotnych i poprawa warunków lęgowych 

dla rybitwy rzecznej"

na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą

Staraniem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w ramach prowadzenia działań z zakresu czynnej ochrony przyrody w latach 2014 - 2015 realizowano projekt pod nazwą "Ochrona walorów przyrodniczych obszarów wodno - błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej". Projekt prowadzony był na terenie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" oraz Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą". Jego głównym celem było zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie Zbiornika Bocznego "Gzel" Zalewu Rybnickiego (Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich") oraz kompleksu stawów "Hadra" (Park Krajobrazowy "Lasy nad Górną Liswartą"). Projekt "Ochrona walorów przyrodniczych obszarów wodno - błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej" był dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W 2015 roku prace na terenie kompleksu stawów "Harda" obejmowały:

- wykonanie i ustawienie wieży obserwacyjnej;

- odmulanie doprowadzalnika;

- wykaszanie zarastającego lustra wody

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego od wielu lat realizuje zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody obszarów wdno - błotnych na terneie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą". Podjęte działania są efektem dobrej współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg Częstochowa, Nadleśnictwem Koszęcin oraz jednostkami samorządowymi.

Fot._Panorama_stawu_Hadra_I

Panorama stawu "Hadra I"