W listopadzie roku 2015 zakończyła się kolejna edycja zadania "Kwietne Łąki", którego organizatorem jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śłąskiego z siedzibą w Będzinie wraz z partnerem - firmą Żywiec Zdrój S.A.

W ramach zadania, w roku 2015, prowadzone zostały zabiegi czynnej ochrony przyrody na łącznej powierzchni 17,34 ha. Stanowi to wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego o 2,73 ha. W ramach zadania zawarto 10 umów o dzieło z właścicielai działek, którzy zadeklarowali częć prowadzenia zabiegów czynnej ochrony na swoich gruntach. Wyzej wspomniane tereny zlokalizowane są na dwóch spośród czterech wytypowanych do zadania obszarów. Własności czworga uczestników zlokalizowane są na terenie Sopotni Małej - łączna powierzchnia 8.49 ha, natomiast pozostałych sześciu na terenie Sopotni Wielkiej - łączna powierzchnia 8,85 ha.