marszaek

logo_ZPKW_w_krzywych

Zaproszenie na konferencję

pod honorowym patronatem

Marszałka Województwa Śląskiego

Pana Adama Matusiewicza

 

Konferencja 14 września 2012 roku.

„Ochrona dorzecza Liswarty – uwarunkowania i perspektywy”

14 września (piątek) 2012 r.

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

1000 – 1010 - otwarcie konferencji

sesja referatowa I

1010 – 1030 - Przemiany środowiska przyrodniczego w dorzeczu Liswarty – Andrzej Czylok / Uniwersytet Śląski

1030 – 1100 - Rozwój osadnictwa na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” – Józef Tyrol

1100 – 1120 - Użytkowanie terenu i wpływ na walory przyrodnicze, zadania organów ochrony przyrody – Anna Śliwińska - Wyrzychowska / AJD Częstochowa

1120 – 1220 przerwa kawowa/zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej

sesja referatowa II

12 20– 1250 - Ochrona najcenniejszych kompozycji krajobrazowo-architektonicznych potrzeby a możliwości – Grzegorz Ziaja / Urząd Gminy Koszęcin

1250 – 1320Czynna ochrona przyrody na przykładzie rezerwatu „Cisy nad Liswartą” wyniki przeprowadzonych badań – Waldemar Hylla / Nadleśnictwo Herby

13 20 - podsumowanie i zakończenie konferencji

13 30 - obiad

>>KARTA ZGŁOSZENIOWA<<