W dniu 14.06.2012 roku Komitet Sterujący LIFE+ przyznał dofinansowanie dla Województwa Śląskiego - ZPKWŚ na zadanie „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”. Numer wniosku LIFE 11NAT/PL.


LIFE