W dniach 11-12 września 2012 roku odbyła się konferencja naukowa podsumowująca projekt „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych zlewni rzeki Białej Przemszy”.

Realizacja projektu „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy” została zapoczątkowana w 2009 roku. Projekt poświęcony został ochronie cennych siedlisk znajdujących się w dolinie Białej Przemszy, w szczególności siedliskom przyrodniczym Pustyni Błędowskiej oraz Bagien Błędowskich. W ramach projektu zrealizowano wiele prac z zakresu czynnej ochrony przyrody. Wśród najistotniejszych prac można wymienić: na terenie Pustyni Błędowskiej odsłonięcie muraw napiaskowych zagrożonych zarastaniem na powierzchni 37 ha połączone z wypasem kóz, odmulanie starorzeczy na obszarze Bagien Błędowskich, zorganizowanie ścieżki dydaktycznej wraz z wieżami obserwacyjnymi i kładkami. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez WFOŚiGW w Katowicach i WFOŚiGW w Krakowie. Partnerami współfinansującymi są także Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Gmina Klucze. Projekt powstał i został zrealizowany dzięki staraniom Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

W pierwszym dniu konferencji omówiono projekt „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych zlewni rzeki Białej Przemszy” podczas sesji referatowej. Sesja referatowa miała miejsce w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej i poprowadzona została przez prof. zw. dr hab. Stanisława Wikę. Wystąpienia związane z tematyką konferencji przygotowali: dr Agnieszka Błońska, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – „Szata roślinna terenów renaturyzowanych części Bagien Błędowskich i Pustyni Błędowskiej”; dr inż. Paweł Nicia oraz dr inż. Paweł Zadrożny, pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – „Wpływ procesów renaturyzacyjnych na właściwości gleb i wód zdegradowanych siedlisk hydrogenicznych na przykładzie olszyny bagiennej”; dr hab. inż. Dariusz Ropek profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – „Entomofauna Bagien Błędowskich i Pustyni Błędowskiej”; Zastępca Dyrektora ZPKWŚ mgr Michał Góral – „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych zlewni rzeki Białej Przemszy – charakterystyka zrealizowanego projektu”.

Dalsza część konferencji obyła się w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu, gdzie między innymi dokonano podsumowania projektu i zaprezentowano poszczególne etapy realizacji podczas prezentacji materiałów fotograficznych wykonanej w terenie podczas prowadzenia prac.

W drugim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa, na której uczestniczy mieli okazję zobaczyć efekty prac przeprowadzonych w ramach projektu zlokalizowanych w dolinie Białej Przemszy.

Swą obecnością konferencję ubogacili między innymi: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, p.o. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wojciech Cierpiał, Wicestarosta Powiatu Olkuskiego Henryk Kieca, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz Romuald Jurzykowski, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski, Wójt Gminy Klucze Kazimierz Ściążko, Wójt Gminy Żarnowiec Eugeniusz Kapuśniak. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – Karolina Kawczyńska i Anna Krzcot oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Aleksandra Radzikowska i Ewa Cofała, a także innych organów administracji publicznej, organizacji związanych z ochroną przyrody i reprezentanci środowisk naukowych.

Otwarcie_sesji_referatowej_-_Dyrektor_ZPKW_Marek_Broda

Otwarcie sesji referatowej - Dyrektor ZPKWŚ Marek Broda

Dr_Agnieszka_Boska_-_referat

Dr Agnieszka Błońska - referat

Prof._Stanisaw_Wika_oraz_dr_Pawe_Zadrony_podczas_sesji_referatowej

Prof. Stanisław Wika oraz Paweł Zadrożny podczas sesji referatowejDyskusja_w_czasie_sesji_referatowej

Dyskusja w czasie sesji referatowej

Prof._Dariusz_Ropek__referat._

Prof. Dariusz Ropek - referat

Prezentacja_fotografii_wykonanych_podczas_prowadzenia_prac._

Prezentacja fotografii wykonanych podczas prowadzenia prac

Sesja_terenowa_-_dr_Pawe_Nicia_Bagna_Bdowskie._

Sesja terenowa - dr Paweł Nicia, Bagna Błędowskie

Sesja_terenowa__Klucze_Czubatka._

Sesja terenowa - Klucze, Czubatka

Sesja_terenowa_-_widok_na_Pustyni_Bdowsk._

Sesja terenowa - widok na Pustynię Błędowską