„Ochrona dorzecza Liswarty – uwarunkowania i perspektywy” - pod takim hasłem odbyła się konferencja, zorganizowana 14 września przez Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych w Kalinie, przy współpracy z Gminą Koszęcin oraz wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. Honorowy patronat nad tym projektem objął pan Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego.

Zagadnienia konferencji dyskutowali w swoich wystąpieniach m.in., Waldemar Hylla Nadleśniczy z Nadleśnictwa Herby, Józef Tyrol nauczyciel pasjonat, Andrzej Czylok z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Barbara Majchrzak z Akademi w Częstochowie oraz Grzegorz Ziaja - Wójt Gminy Koszęcin.

Konferencja, pod przewodnictwem prof. Janusza Hereźniaka służyła omówieniu zagadnień przemian w środowisku naturalnym, rozwoju osadnictwa i wpływu użytkowania terenów na ich walory przyrodnicze. Omówione zostały podstawowe problemy dotyczące funkcjonowania i użytkowania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań służb i organów ochrony przyrody. Przedstawiono również wybrane inicjatywy podejmowane w celu ochrony walorów przyrodniczych tu szczególnie ciekawym tematem było przedstawienie wyników badań prowadzonych w rezerwacie „Cisy nad Liswartą” .

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele gmin i powiatów z terenów parku krajobrazowego m.in. pan Henryk Kiepura vice starosta Powiatu kłobuckiego, naczelnicy ze starostw częstochowskiego i lublinieckiego Paweł Sobala i Tadeusz Toma. Wójtowie i burmistrzowie m.in. Grzegorz Ziaja, Alojzy Cichowski, Rufin Majchrzyk, Andrzej Kucharczyk, Roman Banduch. Współpracujące Nadleśnictwa reprezentowali Nadleśniczowie Jurand Irlik, Waldemar Hylla, Zdzisław Unglik, Włodzimierz Błaszczyk oraz Zbigniew Zieliński. Nie zabrakło tu również pasjonatów przyrody jak ksiądz Kazimierz Bartosik oraz zainteresowanych tematyką nauczycieli.Urząd Marszałkowski reprezentował pan Dyrektor Witold Klimza, natomiast WFOSiGW w Katowicach Pan Rafał Adamus, Pani Aleksandra Radzikowska i Pani Ewa Cofała.
Wiele działań które wykonano na terenie Parku jest odzwierciedleniem dużego zaangażowania ludzi i współpracy wielu instytucji. Działania na terenach leśnych byłyby niemożliwe bez współpracy z Nadleśnictwami. Wiele zadań zostało zrealizowanych dzięki dofinansowaniu fundacji Ekofundusz, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach oraz wsparciu lokalnych firm. Konferencję uświetnił występ zespołu „Mini Śląsk” ze Szkoły Podstawowej w Kochcicach.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Kalinie zlokalizowany jest niemal w samym centrum Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, a jego głównym celem jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy ekologicznej. Oferta edukacyjna, to nie tylko konferencje naukowe ale przede wszystkim warsztaty dla młodzieży szkolnej. Program edukacyjny jest tu realizowany np. poprzez pogadanki, warsztaty, różnego rodzaju konkursy ekologiczne, edukacyjne festyny plenerowe, zajęcia terenowe na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych oraz szkolenia, konferencje oraz sympozja naukowe.


prof._Janusz_Hereniak_prowadzenie_konferencji_resize

Prowadzący konferencję - prof Janusz Hereźniak

referat_Grzegorza_Ziaja-wjta_Gminy_Koszcin_resize

Referat - Grzegorz Ziaja - Wójt Gminy Koszęcin

referat_Jzefa_Tyrola_resize

Referat - Józef Tyrol

Waldemar_Hylla_Nadleniczy_prezentuje_wyniki_bada_resize

Referat - Waldemar Hylla - Nadleśniczy (Nadleśnictwo Herby)

wystp_Zespou_Mini_lsk_resize

Występ zespołu Mini Śląsk z Kochcic