W dniu 24.10.2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego w ramach Projektu LIFE+ pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.

W trakcie spotkania, Pani Aleksandra Banasiak - Członek Zarządu Województwa Śląskiego i Honorowy Członek Komitetu Sterującego, wraz z Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Panem Markiem Brodą wręczyli powołania na członków Komitetu Sterującego 32 osobom.

Komitet Sterujący, powołany w ramach Projektu LIFE+ stanowi ciało doradcze w zakresie jego realizacji. Jest on organem, którego utworzenie zalecane jest przez Komisję Europejską w oparciu o Rozporządzenie (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 roku.

        W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele partnerów Projektu, środowisk naukowych, rolniczych, turystycznych oraz policji. Komitetowi przewodzi Prezydium, stanowiące organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. W jego skład weszli: przewodniczący Prezydium prof. dr hab. Aleksander Hreczek, zastępca przewodniczącego prof. dr hab. Adam Rostański oraz członkowie Prezydium: Elżbieta Joseph-Tomaszewska, prof. dr hab. Janusz Hereźniak i prof. dr hab. Stanisław Wika.

                    DSC_0167_resize

DSC_0175_resize

DSC_0176_resize

DSC_0178_resize

DSC_0165_resize