Od listopada do marca trwa okres hibernacji nietoperzy. Zabieg ten jest spowodowany btakiem pokarmu (owadów) w przyrodzie. Nietoperze obniżają temperaturę ciała, spowalniają funkcję życiowe: oddech i liczbę uderzeń serca. Dzięki tym zabiegom są w stanie przeżyć zimę. Każde wybudzenie gacka, nocka czy też podkowca w trakcie "snu" powoduje zużycie dużej ilości energii, co w skrajnych wypadkach może doprowadzić do śmierci osobnika.

     W okresie zimowym na terenie jurajskich jasniń jest prowadzony spis nietoperzy przez Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W dniu 24.02.2017 roku w inwentaryzacji jaskiń jurajskich brali udział pracownicy ZPKWŚ.

W_poszukiwaniu_nietoperzy

Fot. 1. W poszukiwaniu nietoperzy

_Podkowiec_may_ac._Rhinolophus_hipposideros

Fot. 2. Podkowiec mały (łac. Rhinolophus hipposideros)

Nocek_duy__ac._Myotis_myotis

Fot. 3. Nocek duży (łac. Myotis myotis)