Zapraszamy do udziału w XVIII Międzynarodowej Szkole Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych Wyżyna Krakowsko-Częstochowska,które odbędzie się w Ojcowie – Rzędkowicach w dniach 06-07.10.2011. Aby wziąść udział w zajęciach należy wypełnić kartę zgłoszeniową.