Sprawozdanie z zajęć okazjonalnych
organizowanych w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie
podczas ferii zimowych 2017

 

Podczas tegorocznych ferii zimowych w Ośrodku Edukacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży spędzających ferie w mieście. W zajęciach, organizowanych w dniach 18 i 20 stycznia 2017 roku uczestniczyli podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz Klubu „RYTM” Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA” z Będzina. W zajęciach udział wzięło łącznie 46 osób. Zajęcia poświęcone były przystosowaniu zwierząt do życia w naturalnych warunkach środowiskowych. Uczestnicy zajęć poznali zwyczaje dzików, niedźwiedzi, wilków, rysi i żubrów. Następnie dzieci podzielone zostały na 4-osobowe grupy, w których musiały stworzyć grę planszową o tematyce przyrodniczej (stworzenie planszy oraz ułożenie pytań). Po ukończeniu prac, dzieci przystąpiły do gry (każda grupa grała w grę stworzoną przez inną grupę). Podczas gry uczestnicy wykorzystywali informacje zdobyte podczas wcześniejszej projekcji filmów przyrodniczych. Następnie na dworze odbyła się druga część zajęć – rozpoznawanie tropów zwierząt. Dzieci uczyły się rozpoznawać tropy zwierząt takich jak np.: zając, lis, dzik, wilk, jeleń, sarna, pies. Zajęcia zakończyły się wspólnym ogniskiem.

DSCN5886

DSCN5887

DSCN5888

DSCN5889

DSCN5890

DSCN5892

DSCN5893