Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie wspólnie z Urzędem Gminy Konopiska zrealizował w 2016 roku zadanie pod nazwą „Utworzenie ścieżki na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą”.

W ramach powyższego zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach wykonano:

- tablice przyrodniczo-dydaktyczne

- informator przyrodniczy o ścieżce wraz z płytą CD

- punkt do obserwacji ptactwa

- plansze dydaktyczne z gatunkami ptaków – oszklenie wiaty

Nowo utworzona ścieżka przyrodnicza „Pajączek” została zlokalizowana na terenie Gminy Konopiska w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, przy zbiorniku wodnym Pająk, bezpośrednio przy GCKiR w Konopiskach. Wyposażenie ścieżki stanowi punkt do obserwacji ptactwa wodnego oraz dwie tablice przyrodniczo-dydaktyczne. Punkt do obserwacji ptactwa jest wpuszczony kilka metrów w wodę, natomiast w celu nauki rozpoznawania ptactwa wodnego została na nim zamontowana plansza z sylwetkami wybranych ptaków wodnych. Pierwsza prezentacja ścieżki nastąpiła w obecności Wójta Gminy Konopiska Pana Jerzego Żurka oraz Kierownika Oddziału Biura ZPKWŚ w Kalinie Pani Krystyny Bartocha przy udziale telewizji oraz dzieci i młodzieży szkolnej z Konopisk.  

IMG_0821
IMG_0824