Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie zorganizował konkurs plastyczny „Pamiętamy i dokarmiamy”. Adresatami konkursu były przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu działalności Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży szkolnej na piękno otaczającej przyrody. Zadaniem każdego uczestnika było wykonanie plakatu (dowolną metodą, format pracy A3 lub A4) zachęcającego ludzi do dokarmiania zwierząt w okresie zimowym. Na konkurs nadesłano łącznie 306 prac plastycznych w trzech kategoriach wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa kl I-III, szkoła podstawowa kl IV-VI). Komisja oceniająca w każdej z trzech kategorii wiekowych wybrała najlepszą pracę oraz przyznała po dwa wyróżnienia. Fundatorem nagród dla laureatów konkursu był Burmistrz Miasta Woźniki Pan Alojzy Cichowski.    

Lista osób nagrodzonych

IMIĘ I NAZWISKO

INSTYTUCJA

NAJLEPSZA PRACA W KATEGORII WIEKOWEJ PRZEDSZKOLE

Oskar Nicpoń

Przedszkole Samorządowe w Herbach

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII WIEKOWEJ PRZEDSZKOLE

Daria Jaworska

Przedszkole samorządowe w Kochanowicach

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII WIEKOWEJ PRZEDSZKOLE

Martyna Kot

Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy

NAJLEPSZA PRACA W KATEGORII WIEKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA KL I-III

Julia Kolano

SP w Woźnikach

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII WIEKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA KL I-III

Kamila Łapszańska

SP w Strzebiniu

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII WIEKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA KL I-III

Weronika Wypchlak

SP w Herbach

NAJLEPSZA PRACA W KATEGORII WIEKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA KL IV-VI

Dominik Sitek

SP w Strzebiniu

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII WIEKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA KL IV-VI

Julia Pasieka

SP w Rusinowicach

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII WIEKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA KL IV-VI

Julia Bula

SP w Olszynie