Sprawozdanie z akcji "Sprzątanie Świata" w OE ZPKWŚ w Będzinie

W dniach 27 - 29 września 2016 roku przeprowadzono zajęcia w ramach akcji "Sprzątanie Świata".

Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem "Drugie życie odpadów". Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie włączając się do ogólnopolskiej akcji, przygotował cykl spotkań warsztatowych z młodzieżą gimnazjalną szkół, które zgłosiły chęć zaangażowania się w kampanię edukacyjną. W tegorocznej akcji udział wzięło łącznie 93 uczniów z: Gimnazjum Nr 14 w Sosnowcu, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 5 w Będzinie.

W ramach zajęć przedstawiono uczestnikom prezentację dotyczącą rodzajów odpadów, możliwości wielokrotnego wykorzystnaia odpadów oraz zasad prawidłowej segregacji. Zaprezentowano również ogólnoświatowe trendy w recyklingu, osiągnięcia współczesnej nauki w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w procesie biodegradacji plastiku i możliwości powtórnego wykorzystania najbardziej rozpowszechnionego plastiku PET.

W ramach zajęć warsztatowych uczniowie przygotowywali biżuterię oraz kartki okolicznościowe z wykorzystaniem zużytego papieru (quilling) i opakowań plastikowych.